Sofie Herremans
  • BEDRIJVEN
  • 1215
BEDRIJVEN
in Voor wie? this entry has Geen reacties by admin

Bedrijven investeren meer en meer in welbevinden en gezondheid van personeelsleden en dit wordt gestimuleerd door de overheid.Preventief werken door middel van oefeningen, gesprekken, opleiding, ‘coach the coach’, … zorgt voor een verhoging van het welbevinden en de productiviteit. In eerste instantie beginnen we met gesprekken met de leidinggevende om te verkennen wat jij en jouw bedrijf nodig heeft. Vervolgens werken we samen een plan uit.
Als preventie niet meer werkt en bedrijven geconfronteerd worden met ongemotiveerde/ vermoeide werknemers, burn-out, relatieproblemen tussen werknemers, communicatieproblemen,…wordt een begeleidingsproces opgestart.
Op vraag van bedrijven, kleine KMO’s kan therapie/ begeleiding opgestart worden met één van de werknemers of met groepen. Bedrijfsleiders kunnen ondersteuning vinden voor hun leiderschap en groeien in de leider die ze willen zijn. Naast de werk gerelateerde problematiek komen tijdens zulke gesprekken vaak individuele problematieken naar boven. Het aantal gesprekken, de inhoud en de plaats worden op voorhand samen met het bedrijf bepaald.

Loading images...