Sofie Herremans
  • Uitgangspunten
  • 1215
Uitgangspunten
in uitgangspunten this entry has Geen reacties by admin

In therapie vertrekken we vanuit jouw persoon: ben je iemand die veel denkt of kan je net met je hele lichaam voelen wat je wil? De begeleiding wordt afgesteld op wat je nodig hebt:Ben je een prater, eerder creatief of sportief?

Een I.V. – therapeut vertrekt vanuit een interactief model waarbij verschillende therapeutische stromingen en wereldbeelden met elkaar in interactie worden gebracht. Als therapeut zie ik het belang van de eigenheid van elke stroming op zich. Door kennis te hebben van verschillende stromingen is het eenvoudiger om je af te stellen op wat de cliënt nodig heeft. Gedurende één therapie kunnen verschillende methodes uit de verschillende stromingen toegepast worden. Als I.V. – therapeut pas ik creatieve interventiestrategieën toe waarbij interactie een essentieel uitgangspunt is. Elke strategie wordt bewust en zorgvuldig gekozen zodat deze invloed heeft op het doel dat we willen bereiken in de therapie. Gedurende een sessie kunnen we praten, tekenen, mediteren, wandelen, …

Elke cliënt is anders en elke cliënt verdient een persoonlijke aanpak waarbij hij het gevoel heeft echt begrepen en gehoord te worden. We zoeken samen naar het doel van de therapie en de juiste weg om dit te bereiken. Tijdens de begeleiding bekijken we welke invloed het probleem of de begeleiding heeft op het grotere geheel van de cliënt (de cliënt in wisselwerking met zijn verleden en huidige sociale context). We bekijken het verband met de levensfase waarin de cliënt op het moment van de therapie door gaat zo brengen we bij jongeren het losmakingsproces in beeld.

Indien nodig zijn er contacten met andere hulpverleners of leerkrachten. Als pedagoog breng ik het opvoedingsproces mee in kaart en bekijken we wat de jongeren op school of thuis nodig heeft om meer te kunnen groeien.

Loading images...